Waarnemingen

Al vrijwel van af het begin bevat het Vogeljaar een rubriek Veldwaarnemingen, waarin een selectie gemaakt wordt van interessante vogelwaarnemingen. Het staat iedereen vrij om voor deze rubriek waarnemingen in te zenden. Maak daarbij bij voorkeur gebruik van de website Waarneming.nl met gebruikmaking van de werkgroep 'Het Vogeljaar'. De waarnemingen die voor deze werkgroep worden ingevoerd kunnen door ons overgenomen worden en in aanmerking komen voor plaatsing het het Vogeljaar.

Waarnemingen kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar of per post naar:

Gerbert Strang
Dilleveld 19
7006 TN Doetinchem

Een foto van een waarneming wordt erg gewaardeerd en wordt zo mogelijk bij selectie van de waarneming ook opgenomen in het Vogeljaar.


Criteria voor inzending

De belangrijkste bijdrage van de rubriek Veldwaarnemingen in blad het Vogeljaar is om inzicht te verschaffen in de verspreiding en fenologie van broedvogels in Nederland. Voor het inzenden van waarnemingen gelden de volgende criteria:

Rode Lijst soorten:

  • het aantal waargenomen exemplaren is in dit kader opvallend;
  • de waarnemingen zijn gedaan op een van het normale patroon afwijkende plaats;
  • de waarnemingen zijn van een datum die buiten het gangbare patroon valt;
  • de waarnemingen genieten om een andere reden de bijzondere aandacht.
Algemene soorten:
  • de waarnemingen zijn van een algemeen voorkomende soort, maar zijn toch opvallend, bijvoorbeeld omdat de soort in een bepaalde omgeving juist minder of meer gezien wordt dan voorheen;
  • de waarnemingen zijn uit een gebied waarvan de waarnemer niet weet waar hij of zij de waarneming moet melden en de waarneming draagt toch bij aan de verspreiding en kennis van een soort.
Niet algemene soorten, doortrekkers en wintergasten:
  • de waarnemingen kunnen bijdragen aan het beeld van de verspreiding van niet algemene soorten (bijvoorbeeld de winterverspreiding van specifieke soorten, zoals Klapeksters, Slechtvalken, Grote Gele Kwikstaarten) of betreffen grote, opvallende aantallen van een niet algemene soort;
  • de waarnemingen betreffen doortrekkers of wintergasten, die zeldzaam voorkomen of het zijn waarnemingen op een van het normale patroon afwijkende plaats;
  • dwaalgasten moeten beoordeeld zijn of worden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (hierbij wordt de lijst van de te beoordelen soorten van deze commissie gehanteerd).
Exoten:
  • de waarnemingen betreffen exoten die zich vestigen of gevestigd zijn.

© 2007-2022 Stichting Het Vogeljaar. Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming.
(voortzetting van Wiek en Sneb.) ISSN 0042-7985.

Het laatste Vogeljaar

Jubileumboek ter afscheid van het Vogeljaar.

Klik hier voor de inhoud van het afscheidsboek.

Digitaal bonusnummer

Te downloaden, in navolging van jubileumboek.

Klik hier voor de inhoud van het digitale bonusnummer.

Artikels doorzoeken

Blader door ruim een halve eeuw het Vogeljaar; alle inhoud als PDF downloadbaar.