Jaap Taapken Vogelfotoparade

Jaap Taapken Vogelfotparade.

Jaarlijks wordt door de Stichting Het Vogeljaar de traditionele vogelfotowedstrijd uitgeschreven. De resultaten van deze wedstrijd geven de lezers van het Vogeljaar een indruk van het werk van de beste Nederlandse en Belgische vogelfotografen.

De jaarlijks door de Stichting het Vogeljaar gehouden traditionele vogelfotowedstrijd is ook voor 2014 weer uitgeschreven. De wedstrijd geeft jaarlijks een indruk van de resultaten van het werk van Nederlandse en Belgische vogelfotografen. Dit jaar kunnen ook weer fotografen met de wedstrijd meedoen die geen abonnee van het Vogeljaar zijn. Deze ontvangen, indien zij dat wensen, het nummer van het Vogeljaar waarin de foto's van de winnaars en het juryrapport worden gepubliceerd.

Algemene voorwaarden

 • Voor deze fotowedstrijd kunnen zowel zwart-wit- als kleurenfoto's worden ingezonden.
 • Het maximumaantal is vijf foto's per inzender.
 • Naast de prints van de foto's moet ook het digitale bestand van de print worden toegestuurd. Daardoor hoeft de redactie aan het Vogeljaar de ingestuurde foto's niet te scannen en gaat er daardoor geen kwaliteit verloren. Dat komt de afbeelding van de foto in het Vogeljaar ten goede (zie publicatie hieronder).
 • Elke foto moet aan de achterzijde (in geval van prints) voorzien zijn van naam en adres fotograaf, naam van de afgebeelde vogelsoort(en) en gegevens over de opname (plaats en datum waar en wanneer de opname werd gemaakt).
 • Het formaat van de foto's moet minimaal 18 x 24 cm en beslist niet groter dan 24 x 30 cm zijn.
 • De afdrukken moeten op glanzend papier zijn afgedrukt.
 • De foto's mogen niet al eerder elders zijn gepubliceerd of zijn aangeboden.
 • De afgebeelde vogelsoorten moeten in Nederland en/of Belgi kunnen voorkomen.
 • Nestfoto's worden niet geaccepteerd evenals foto's gemaakt van vogels verblijvend in gevangenschap.

Prijzen

 • Eerste prijs: €350,-
 • Tweede prijs: €200,-
 • Derde prijs: €125,-
 • Vierde prijs: €75,-
 • Publieksprijs: €125,-

Beoordeling, publicatie en prijsuitreiking
Bij de beoordeling van de inzendingen zal de redactie worden bijgestaan door een of meer bekende vogelfotografen. De jury heeft een voorkeur voor actiefoto's; eenvoudige portretten worden minder gewaardeerd. Alle ingezonden foto's worden gedigitaliseerd opgenomen in het archief en eigendom van Stichting het Vogeljaar voor eventuele publicatie in het Vogeljaar.

De uitreiking van de prijzen geschiedt op feestelijke wijze op zaterdagmiddag 28 maart 2015 in De Schaepskooi in Schoonrewoerd. Zaal open vanaf 13.00 uur, prijsuitreiking vanaf 14.00 uur. Alle ingezonden foto's worden op de middag van de prijsuitreiking tentoongesteld. Op die middag wordt ook door de aanwezigen de naar hun mening beste foto gekozen en aan deze foto wordt de publieksprijs toegekend. Fotografen kunnen de print van hun eigen foto's meenemen aan het einde van de prijsuitreiking. De niet afgehaalde foto's worden eigendom van Stichting het Vogeljaar.

De bekroonde foto's zullen worden gepubliceerd in een van de eerstvolgende nummers van het Vogeljaar die zullen verschijnen na de prijsuitreiking. Bovendien kunnen daarbij eventueel nog enkele foto's worden afgedrukt die grote waardering kregen van de jury.

Inzendingen voor fotowedstrijd 2014
Inzendingen moeten vr 8 december 2014 in het bezit zijn van: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG BUNSCHOTEN, (033) 298 31 47, alwaar ook nadere informatie over de wedstrijd kan worden verkregen, eventueel via .

Elke inzender ontvangt bericht van ontvangst van zijn/haar inzending.

* Tekst: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 3147, e-mail: .

© 2007-2017 Stichting Het Vogeljaar. Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming.
(voortzetting van Wiek en Sneb.) ISSN 0042-7985.

Artikels doorzoeken

Blader door ruim een halve eeuw het Vogeljaar; alle inhoud als PDF downloadbaar.


nieuwste nummer
Klik hier voor de inhoud van het laatste nummer.

wordt abonnee!

...Voor slechts €13,50 per jaar! Klik hier voor meer informatie.